Czas realizacji podany w tabeli jest mierzony od momentu telefonicznego złożenia zlecenia.

Zlecenia przyjmujemy tylko telefonicznie, pod numerem 501343602.

Odległość - mierzona od centrum miasta (Rynek Główny), ta większa do miejsca nadania lub odbioru, lub odległość między nadawcą a odbiorcą jeśli jest większa od tej liczonej z centrum.

Ceny podane są dla przesyłek do 5 kg, za każde rozpoczęte dodatkowe 5 kg lub wymiar ponad 100cm (suma trzech boków): cena + 5zł.

Transport produktów spożywczych - cena + 5 zł.

Transport szklanych i kruchych rzeczy - cena + 10 zł.

Czas oczekiwania kuriera u klienta do 5 minut bezpłatnie, za każde następne rozpoczęte 5 minut + 5zł.

Odwołanie zlecenia po 10 minutach od złożenia zlecenia 50% ceny.

Odwołanie kuriera po przybyciu na miejsce, cena jak za kurs liczony z centrum Krakowa do miejsca nadania.

Ceny dotyczą zleceń złożonych i realizowanych od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00.

Odbiór i/lub dostarczenie przesyłki od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00-19:00 cena +50%.

Odbiór i/lub dostarczenie przesyłki od poniedziałku do piątku w godzinach 19:01-00:00, a także w soboty w godzinach 8:00-17:00 cena +100%.

Odbiór i/lub dostarczenie przesyłki w godzinach 00:01-7:59 od poniedziałku do piątku, w soboty w godzinach 00:01-7:59 i 17:01-00:00, a także przez całą niedzielę i święta cena + 200%.

Forma płatności - nadawca, odbiorca, trzecia strona. Gotówka bądź przelew. Fakturę wystawiamy co miesiąc wraz ze szczegółowym wykazem wykonanych usług.