Czas realizacji podany w tabeli jest mierzony od momentu telefonicznego złożenia zlecenia.

Zlecenia przyjmujemy tylko telefonicznie, pod numerem 501343602.

Odległość - mierzona od centrum miasta (Rynek Główny), ta większa do miejsca nadania lub odbioru, lub odległość między nadawcą a odbiorcą jeśli jest większa od tej liczonej z centrum.

Ceny podane są dla przesyłek do 5 kg, za każde rozpoczęte dodatkowe 5 kg lub wymiar ponad 100cm (suma trzech boków): cena + 5zł.

Czas oczekiwania kuriera u klienta do 10 minut bezpłatnie, za każde następne rozpoczęte 10 minut + 10zł.

Odwołanie zlecenia po 10 minutach od złożeni zlecenia 50% ceny.

Odwołanie kuriera po przybyciu na miejsce, cena jak za kurs liczony z centrum Krakowa do miejsca nadania.

Ceny dotyczą zleceń złożonych od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00.

Odbiór i/lub dostarczenie przesyłki od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00-19:00 cena +50%.

Odbiór i/lub dostarczenie przesyłki od poniedziałku do piątku w godzinach 19:00-8:00, soboty i niedziele - cena +100%, jednak nie mniej niż 30zł.

Forma płatności - nadawca, odbiorca, trzecia strona. Gotówka bądź przelew. Fakturę wystawiamy co miesiąc wraz ze szczegółowym wykazem wykonanych usług. Lub przy nadaniu przesyłki, w przypadku jednorazowej usługi.